Zátiší - kresba uhlem

Datum akce
25. 10. 2018

Co je to zátiší? Co je to vizování? Co je to uhel? Z očí i ze rtů žáků 6. B mohl číst tyto otázky pan učitel při výtvarné výchově, když jim zadal nakreslit zátiší, snad poprvé za školní docházku, uhlem.

Subscribe to