Staň se diplomatem!

Datum akce
30. 11. 2018

Během dopolední části byly žákům interaktivní formou poskytnuty základní informace o výzvách, se kterými se mezinárodní společenství potýká a také o Organizaci spojených národů s jejími nejdůležitějšími orgány.

V odpolední části se pak žáci vžili do role diplomatů jednajících v Radě bezpečnosti OSN. Ve dvou skupinách po patnácti účastnících zasedli v tomto simulovaném orgánu a pokusili se na základě informací z dopoledních přednášek a připravených materiálů vyřešit konkrétní mezinárodní konflikt v Jemenu. Již podle fotek lze zaznamenat úroveň summitu a zúčastněných diplomatů, kteří se velice profesionálním způsobem zhostili svých rolí. Projednávaly se jak náboženské a sociální otázky, tak i humanitární či vojenská stanoviska. Každému z účastníků byl vylosován stát, jehož zájmy měl za úkol diplomaticky reprezentovat s cílem dojít k výsledné rezoluci.

Na závěr dostali studenti diplom za účast na projektu a získali zpětnou vazbu o svém výkonu v celodenním programu. S obrovským nadšením se musíme pochlubit, že se jedné z našich diplomatek (Barbora Hájková – 9. třída) podařilo dostat do TOP 3 nejlepších diplomatů, načež byla po zásluze oceněna.

Projekt byl velice dobrou zkušeností a výzvou, kterou se našim žákům podařilo výtečně využít, za což jim velice děkuji a ještě jednou gratuluji.

Mezinárodní diplomatické pole