Školní družina je nedílnou součástí školy a slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí po vyučování. Cílem zájmového vzdělávání ve školní družině je obohatit denní program žáka a nabídnout dostatek námětů ke smysluplnému využití volného času. Těchto cílů dosahujeme formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti; příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit.

Školní družina je v provozu denně od 6:00 do 17,00 hodin pro žáky I. stupně. Děti v družině jsou rozděleny do šesti oddělení. Každé oddělení má k dispozici pracovnu vybavenou tak, aby vyhovovala relaxační a zájmové činnosti.

Školní družina je nedílnou součástí školy. Svým školním vzdělávacím programem navazuje na ŠVP školy „Delfín“. Podílí se též na akcích
organizovaných školou, s důrazem na oblast aktivního trávení volného času.

Nadpis Vložil/a
Karneval školni družiny

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Čertovské nocování ve školní družině

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Podzim ve školní družině

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Halloween ve školní dužině

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Ekohrátky.

<p>Jana &Scaron;&iacute;dov&aacute;</p>

Tajemství zlatých prstenů, aneb Nová dobrodružství Asterixe a Obelixe

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Školní družina rozdávala radost

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Čarodějnické nocování v družině

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Karneval školní družiny

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Družinka rozdávala radost

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Čertovské spaní v družině

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Stromeček školní družiny

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Dětský klub na lezecké stěně

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Říjnové výtvarné tvoření ve školní družince

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Halloweenské spaní v družince

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Letní pobytový tábor Vzhůru na palubu, aneb Ve službách královny Alžběty I.

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Rozloučení s družinkou

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Miniturnaj legorobotiky

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Družinka rozdává radost

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Čarodějnické spaní v družině

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

PEXESO, aneb PEkelně SE SOustřeď

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Karneval školní družiny

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Družinka dělá radost

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Čertovské nocování ve školní družince

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Listopad ve školní družince

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Sobotní výlet školní družiny

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Říjen ve školní družině

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Halloweenské spaní v družině

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Letní tábor - Cesta do středověku

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Vystoupení ŠD pro seniory v centru Kontakt

<p>Bc. Lucie Sv&aacute;rovsk&aacute;</p>

Stránky