2.B - vánoční besídka

Je podvečer. Doba, kdy ve škole nepotkáte ani živáčka. Dnes je tu však přes pokročilou dobu rušno. To děti z 2.B nedočkavě pobíhají po chodbě a vyhlížejí, jestli už jdou jejich nejbližší. Dnes je totiž jejich velký den. Celých čtrnáct dní si připravovaly pásmo vánočních písniček a básniček.
A už to začíná. Za zpěvu písničky Rolničky nastupuje 20 účinkujících na svá místa. Celých 45 minut bavily děti svým vystoupením rodiče, prarodiče i sourozence. A to, že se něco nepovedlo, vůbec nevadí. Rozcházeli jsme se s přáním šťastných a veselých svátků a s pocitem, že jsme společně prožili pěknou chvilku.

 

 

 

Datum akce: 
17. 12. 2012
Školní rok: 
2012/2013
Záložky: