Společná schůzka žáků 2. stupně

Stalo se již tradicí zahájit nový školní rok společnou schůzkou žáků všech tříd 2. stupně. Tak jako každoročně i letos paní ředitelka Mgr. Hana Zábojníková přivítala žáky v novém školním roce, popřála jim mnoho úspěchů i radosti ze školní práce. Dále nabádala všechny zúčastněné ke vzájemné úctě a toleranci. V neposlední řadě žákům představila i nově příchozí učitele.

Datum akce: 
2. 9. 2009