Adaptační kurz pro 6.třídy

Ve dnech 14.-18.září se uskutečnil již šestý adaptační kurz pro žáky 6.tříd. I tentokrát byly děti ubytovány v ubytovně DDM v Oldřichově. Počasí nám přálo a tak se podařilo naplnit veškerý program, který byl pro žáky připraven. Vedle nezbytných výukových hodin zaměřených na procvičování učiva z nižších tříd se žáci věnovali osobnostní výuce, preventivnímu programu k šikanování, učili se „jak se učit“. Aktivity byly prokládány sportováním, výšlapem po naučné stezce a žáci také zavítali do střediska Střevlík. Nesměly chybět rovněž táborák, diskotéka a společenské večery plné her. Týden utekl jako voda a žáci spolu s učiteli si mezi sebou jistě vybudovali nové hodnotné vztahy.

Kos Pavel

Datum akce: 
14. 9. 2009