Halloween

H A L L O W E E N
se slaví 31. října především v anglicky mluvících zemích. Proto si jej už tradičně připomínáme na hodinách angličtiny.

Jedná se o připomínku zemřelých, spojenou s převlékáním do kostýmů a koledováním.

My jsme si zábavnými aktivitami připomněli některé symboly (vybarvování, vyhledávání neznámých slov ve slovnících a doplňování do pracovních listů),
také jsme si vyrobili mumii a to obalením spolužáků toaletním papírem. Byla vážně legrace a některým to i slušelo. Posuďte sami.

.<>

Datum akce: 
1. 11. 2009
Školní rok: 
2009/2010
Záložky: