First Lego League 2009

FLL je největší robotická soutěž pro základní školy, které se zúčastňují desetitisíce dětí po celém světě. Nejlepší týmy postupují do regionálních (národních) kol a potom do mezinárodního finále. Úkoly pro týmy se rok od roku mění a jde o jedno a jediné: postavit a naprogramovat robota ze stavebnice LEGO. Roboti musí využívat stejné základní senzory z LEGO série Mindstorm a programovat je lze jen standardním softwarem, tím se zajišťují férové podmínky pro všechny soutěžící. Tématem letošního ročníku soutěže je SMART MOVE neboli „chytrý pohyb“ a vlastní soutěž se skládá ze 4 částí:
1) Robot Game – robot plní jednotlivé mise, za jejichž splnění získává body
2) Týmová práce – tým dostane úkol, rozhodčí tým sledují a hodnotí jejich spolupráci (letos měli soutěžící ztvárnit mixér)
3) Výzkumný projekt – řešení výzkumné výzvy, které čelí aktuálním problémům (letošním tématem je doprava)
4) Design robota – hodnocena je vlastní konstrukce, předvedení konkrétní mise a programů

V sobotu 7. listopadu 2009 uspořádali organizátoři v Jeseníku národní kolo. Rekordní téměř dvacítka finálových týmů ovládla obrovskou halu a některé týmy z ČR už musely být odmítnuty a byly zařazeny do zahraničí. Naše škola měla poprvé možnost zúčastnit se tohoto prestižního klání. Do soutěže vyslala „Dolphin team“, který tvořili žáci devátých tříd. Naším cílem bylo zejména nasbírat zkušenosti a se ctí se potýkat s jednotlivými úkoly.
Ve třech kolech části Robot Game se pokoušel náš robot (šéfkonstruktér A. Prade) zdolat díky svým programům (hlavní programátor – F. Kominik) mise a podařilo se mu nasbírat celkem 185 bodů (12. místo), za které tým získal 30 bodů. O další body jsme usilovali v ostatních částech soutěže. Týmová práce nám vynesla 32 bodů (13. místo), za obhajobu konstrukce a programů robota jsme získali 28 bodů (14. místo). Nejméně úspěšně jsme si vedli ale ve výzkumném projektu – zisk 26 bodů (17. místo). Celkově jsme se tedy tak umístili na 17. místě se ziskem 116 bodů z možných 200. Členům našeho týmu děkujeme za účast a snahu, velký dík patří A. Prademu a F. Kominikovi za jejich pracovní nasazení.
Účastí v této velmi zajímavé, náročné, ale i zábavné hře jsme načerpali plno informací, zkušeností i nápadů pro příští roky. Věříme, že tento školní tým nebyl posledním, a že zájem žáků o robotiku bude dost velký na to, abychom se mohli takovéto soutěže účastnit pravidelně.

.<>

Sestřih z průběhu

…a čtyři týmy a jejich zápolení s misemi…

Datum akce: 
7. 11. 2009
Školní rok: 
2009/2010
Záložky: