Projektový den na téma: "Multikulturalita"

V pátek 20. 11. proběhl na naší škole projektový den na téma Multikulturalita. Jeho smyslem bylo nejen vysvětlit žákům tento pojem, ale především jim přiblížit dvě nejvíce zastoupené skupiny cizinců trvale žijící na území České republiky – Vietnamce a Ukrajince. Během dopoledne se v jednotlivých skupinách zabývali trošku historií obou národů, především byl však věnován prostor důvodům, proč chtějí žít v Čechách. Žáci účinkovali ve scénkách, mnohdy jejich dialogy ústily do komických situací a celá skupina analyzovala postoje těchto herců. Cílem těchto a dalších aktivit bylo naučit se odhalit a překonávat předsudky vůči cizincům. Ve druhé části měli děti vytvořit dvě papírové postavy, které představovaly příslušníky uvedených národností, tedy některé skupiny Vietnamce a některé Ukrajince, a jim českého kamaráda. Každé postavě byla skupinou vytvořena identita. Výstava dětských prací bude k vidění v hale 1. stupně naší školy.

.<>

.<>

Datum akce: 
20. 11. 2009
Školní rok: 
2009/2010
Záložky: