Cizokrajné ekosystémy podruhé

Cizokrajné ekosystémy podruhé

Jak prověřit, zda-li žáci 7.třídy budují své klíčové kompetence? Již druhým rokem to zkoušíme projektem s názvem „Cizokrajné ekosystémy“, který realizují sedmáci v hodinách přírodopisu. Ve dvojicích téměř měsíc vyhledávali informace z různých zdrojů o vybraném ekosystému. Zjištěné údaje vyhodnocovali, třídili a zpracovávali do výsledného plakátu, který musel splňovat přesně daná kritéria. Zjištěné informace žáci prezentovali před celou třídou, zároveň připravili pro spolužáky kontrolní otázky pro ověření pochopení. Na závěr provedli sebehodnocení a hodnocení práce dvojice.
Žáci se vedle informací o cizokrajných ekosystémech učili také vyhledávat a třídit informace, organizovat si a řídit vlastní práci, vytrvale hledat konečné řešení problému, formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu v ústním i písemném projevu, účinné spolupráci ve dvojici, respektu k názorům druhého, ovládání a řízení svého jednání a chování.

Kos Pavel

.<>

Datum akce: 
28. 1. 2010
Školní rok: 
2009/2010
Záložky: