Recitační soutěž

Ve čtvrtek 18.2.2010 v od­poledních hodinách proběhlo školní kolo soutěže v recitaci. Soutěžilo 25 žáků 2. – 9. ročníku ve 4 věkových kategoriích.
Porota, kterou tvořily paní učitelky 1. a 2. stupně, měla nelehký úkol. Vybrat z každé kategorie dva nejlepší žáky, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole dne 5.3.2010 v DDM Větrník Liberec. Šťastní výherci si odnášeli diplomy, medaile a sladkosti. Se sladkou odměnou se pamatovalo i na ty méně úspěšné.
Poděkování patří žákům, kteří se pečlivě na soutěž připravovali, pedagogům, kteří jim s přípravou pomáhali, porotě a p. uč. Zajíčkové, neboť průběh celé akce zdokumentovala. Teď už nezbývá, než držet palce postupujícím žákům do okresního kola a věřit, že budou stejně úspěšně naši školu dále reprezentovat. Mgr. Světlana Frolíková

.<>

Datum akce: 
18. 2. 2010
Školní rok: 
2009/2010
Záložky: