Besedy s policií ČR

V únoru proběhly v 7.třídách besedy s policií ČR. Žáci byli informováni o složkách a úkolech Integrovaného záchranného systému. Zároveň se všichni seznámili s pomůckami a prostředky, které policie ke své práci používá – například pouta, obušek, terčík, uniformy, sprej, neprůstřelná vesta, pistole atd. Žáci si vyzkoušeli dýchání do testovacího přístroje na množství alkoholu a dozvěděli se, že policie je povinna dělat zkoušku na alkohol u všech kontrolovaných řidičů. Příslušníci policie seznámili žáky s trestní odpovědností mládeže i dospělých. Hovořilo se i o zákazu zneužívání návykových látek na diskotékách i v soukromí.

Datum akce: 
26. 2. 2010
Školní rok: 
2009/2010