"Hello Lisa"

„Hello Lisa“, nadšeně vítají každou středu děti druhých tříd svou anglickou kamarádku Lisu.
V rámci projektu „English Time“ si žáci nenásilnou a zábavnou formou osvojují základy cizího jazyka.
A co už zvládnou ? Barvy, čísla, školní potřeby … a smát se.
Středy jsou prostě OK !

Datum akce: 
17. 3. 2010
Školní rok: 
2009/2010
Záložky: