1.A - Jarní víla

„Spořádané jaro by mělo nastoupit 21.března. Příchod jara řídí a hlídá JARNÍ VÍLA. Pokud se 21.3. neobjeví ani náznak trávy nebo listů na stromech, je vážné podezření, že Jarní víla usnula příliš tvrdě a zmeškala začátek jarního období. V takovém případě je potřeba udělat vše pro to, aby se vzbudila.“

Děti z 1.A na sebe vzaly nelehký úkol. Vydaly se hledat Jarní vílu, aby ji probudily a pomohly jaru zvítězit nad zimou. Bylo potřeba splnit několik úkolů, než se dostaly ke klíči od vílí skrýše. Bylo potřeba nemalého důvtipu, aby skrýš byla odhalena.
POVEDLO SE!

.<>

Datum akce: 
19. 3. 2010
Školní rok: 
2009/2010
Záložky: