Učíme se animovat

V pracovních činnostech pro deváté třídy se nyní zabýváme firemní reklamou. Ve Světu práce zjišťujeme zákonitosti a možnosti reklam a postupně se seznamujeme s postupem její tvorby. Vlastní reklamní spot si pak vyzkoušíme zpracovat na počítačích. Nejprve se ale musíme seznámit s některými technikami. Začali jsme tedy úplně od píky, t.j. úvodem do animace. Nakreslili jsme si nebo upravili obrázky, které jsme následně v animátoru rozpohybovali. Příště si vyzkoušíme metodu „Stop motion" neboli fázovou animaci.

Datum akce: 
7. 5. 2010
Školní rok: 
2009/2010
Záložky: