5.B navštívila Muzeum v Liberci

Žáci z 5.B navštívili v rámci výuky vlastivědy a přírodovědy Severočeské muzeum v Liberci. Zhlédli výstavu bytových doplňků od 60.do 80.let 20.století- výrobky z domácností, které mnozí rodiče žáků sami vyráběli v dobách svého dětství. Také byla k vidění výstava rostlin a živočichů našeho kraje, vývoj lidstva od pravěku, rozvoj textilního průmyslu našeho kraje, hudební nástroje našich předků. Děti si samy mohly vyzkoušet, jak takové nástroje hrají. Žáci si psali zápisky na papír a samostatně si o prohlídce napíší práci, co viděli a co je nejvíce zaujalo.
Mgr. Dagmar Vilhelmová, tř. uč.

Datum akce: 
26. 9. 2010
Školní rok: 
2010/2011