Projektový den Výchova demokratického občana

Dne 26.10.2010 proběhl na naší škole projektový den s názvem Výchova demokratického občana.Zúčastnilo se ho 180 žáků z 5.-9.ročníků a 14 učitelů.Žáci pracovali ve věkově smíšených skupinách 5 vyučovacích hodin.Cílem projektu bylo na základě charakteristiky a pochopení tématu „VDO“ vytvoření výstupu zdůrazňujícího principy fungování demokratické společnosti,ško­ly.Závěrečné práce žáků-výstupy v podobě plakátů,bilbo­ardů,křížovek či osmisměrek-jsou vylepeny na chodbách školy v 1.patře.

Datum akce: 
26. 10. 2010
Školní rok: 
2010/2011