Projektový den - DEN BAREV ve 2. až 5.třídách

Projektový den s názvem Den barev proběhl na 1. stupni ve 2. až 5. třídách. Žáci tříd 5.A a 5.B pro ostatní připravili dílny s programem, ve kterých si děti vyzkoušely své dovednosti a dozvěděly se spoustu nových informací o barvách a jejich významu pro člověka. V jednotlivých dílnách se dozvěděly například o teorii a psychologii barev, vyzkoušely si barvení triček a líčení a masky, poznaly vlajky, znaky, symboly, heraldiku, důvod zbarvení zvířat, barvy vesmíru, zúčastnily se orientačního běhu a mohly se seznámit s barevnými jídly, které ochutnaly a základy stolování a zdravé stravy. Všem páťákům patří za přípravu zasloužená pochvala. Ostatní děti jsou bohatší o zajímavé zážitky a poznatky.

Datum akce: 
29. 11. 2010
Školní rok: 
2010/2011