Projektové vyučování - Organismy provázející člověka

##Organismy provázející člověka

V 7. třídách v hodinách přírodopisu proběhlo projektové vyučování na téma Organismy provázející člověka. Žáci pracovali ve skupinách. každá ze skupin dostala určené téma a zadání, jehož výstupem byla výroba posteru a následná prezentace práce. Žáci se učili pracovat s textem – vybrat to nejdůležitější z textu, pracovat s internet, stáhnout si k tématu potřebné obrázky a potom přednést z paměti, to co se dozvěděli, svým spolužákům, kterým také připravili ze své práce krátký zápis. Při prezentaci byli natáčeni na videokameru, a další hodinu se mohli podívat, jak vystupují a mluví před třídou, jestli mluví dostatečně nahlas, jak při přednesu stojí a pohybují se. Žáci usoudili, že vidět se, jak se při přednesu chovají, byla cenná zkušenost.

Datum akce: 
14. 12. 2010 to 7. 1. 2011
Školní rok: 
2010/2011
Záložky: