Vlastnoručně pečené cukroví třídou 5.B chutná nejlépe...

Žáci ze třídy 5.B se rozhodli vyzkoušet si pekařské umění a samyi si připravili a upekli cukroví pro vánoční pohodu. Všechny děti si vedly v kuchyňce školy velmi dobře, pomáhaly si vzájemně při pečení. Patří jim pochvala. Dobrou chuť a příjemně prožité vánoční svátky! D.Vilhelmová, tř. uč.

Datum akce: 
18. 12. 2010
Školní rok: 
2010/2011