Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů

##Konference na průřezová témata – Vzdělávání učitelů

Dne 3. 1. 2011 se na ZŠ v Lesní ulici uskutečnila velká vzdělávací akce s pracovním názvem Konference na průřezová témata, které se účastnila i naše základní škola. Jednalo se o velkou vzdělávací akci, kdy v 6 dílnách vedených zkušenými lektory z praxe byli proškoleni učitelé partnerských škol. Průběh semináře probíhal obrácenou formou, než bývají učitelé zvyklí. Učitel se ocitl v roli žáka a účastnil se dvou dílen, které zpracovávali určité průřezové téma.
„Žáci“ si vyzkoušeli práci s konkrétními metodickými materiály, pracovali simulačními metodami, aktivně se učili v semináři „Kolik variant má rodina?“. V semináři k Mediální výchově, prozkoumávali, jak se dosahuje působivého účinku při zobrazování pohybu ve sportu prostřednictvím statických médii (časopisů a novin). V odpoledním semináři poznali život včel ve včelím společenstvu a jejich užitek, měli možnost pozorovat i živé včelstvo v proskleném úle. Nebo se v další skupině seznámili s pojmy obec, komunita. Mapovali kvalitu veřejných prostor, vybrali si konkrétní místo a navrhli projektový záměr, který by vedl k jeho vylepšení. Cílem bylo uvědomit si roli školy při rozvoji obce.
Ohlasy učitelů na akci byli vesměs pozitivní a všichni si z projektového dne odnesli spousty nových zkušeností a poznatků.
Tato akce byla úvodní vzdělávací seminář v rámci nového projektu. Navazujícími akcemi budou další vzdělávací semináře dle voleb vedení daných škol.

Datum akce: 
3. 1. 2011
Školní rok: 
2010/2011
Záložky: