Interaktivní výuka ve škole

Tvrzení ministerstva školství, že učitelé zaostávají v dovednostech při práci s informačními technologiemi, se snaží vyvracet učitelé naší školy. Na druhém stupni je již běžné, že se ve výuce pracuje s interaktivními tabulemi a počítači. Zaostávat nechtějí ani učitelky 1.stupně. V rámci projektu EU Peníze školám budou v nejbližší době nainstalovány interaktivní tabule v některých učebnách 1.stupně. Učitelé se na práci s nimi chystají již dnes. Absolvují školení, jak využívat interaktivní tabule ve výuce. A navíc chystáme změnu ve výuce informatiky, kterou chceme zavést již od 3.ročníku.

Datum akce: 
10. 1. 2011
Školní rok: 
2010/2011