Tvořivá čeština ve 2. A

Ukázka činnostního učení ve výuce českého jazyka pro 2. ročník.

Datum akce: 
18. 1. 2011
Školní rok: 
2010/2011
Záložky: