Den učitelů 28.3.2011

##Deváťáci v roli učitelů

V pondělí, právě kdy se slaví Den učitelů, si žáci devátých tříd vyměnili role s vyučujícími na prvním stupni a postavili se před lavice plné očekávajících prvňáků, druháků, třeťáků a páťáků. Celý měsíc si připravovali hodiny matematiky, českého jazyka, přírodopisu, tělesné výchovy, výtvarné výchovy, hudební výchovy, prvouky a vlastivědy.
Na začátku první hodiny se deváťáci seznámili se svými budoucími žáky a dozvěděli se, jak se jmenují a co dělali v sobotu a v neděli. Připravili si hravé hodiny, plné čtení, počítání a her. Nejhranější ve všech ročnících byla hra Na krále nejen v matematice, ale i z českého jazyka. Z fotografií je vidět, jak aktivní žáčci byli, neustále se hlásili a pro žáky devátých tříd bylo někdy těžké vyvolávat všechny. V některých třídách učili mladí učitelé s pomocí interaktivní tabule, se kterou už pracují bez problémů i na druhém stupni.
Ohlasy prvostupňových žáků byli plné nadšení a i učitelky si mladé učitele a učitelky chválili. Jen naši deváťáci byli po celodenním učení velmi unavení a přiznali, že učitelé to opravdu nemají jednoduché, zvládnout výuku společně s plnou třídou někdy i dost hyperaktivních dětí.
Celý den proběhl na výbornou a doufejme, že přinesl mnoho nových zážitků a pro deváťáky nové zkušenosti.

Datum akce: 
28. 3. 2011
Školní rok: 
2010/2011
Záložky: