VDT: Školní komiks

Jak obtížné může být vymyslet příběh, domluvit se s aktéry, nastavit, nafotit, upravit a zpracovat nafocený materiál, se přesvědčili v rámci výuky VDT (využití digitálních technologií) žáci devátých ročníků.
Už jen samotné vymýšlení a navrhování scénáře na komiks, který měl být max. na 9 snímů, zabralo někomu více jak jednu hodinu. Následovala práce s digitálním fotoaparátem, s níž nikdo problémy neměl. Ovšem jak může být časově náročná další práce na PC s úpravami fotek (velikost, křivky, jas, práce s vrstvami…), o tom by již mnozí mohli vyprávět. Sami se v galerii přesvědčíte, jak se jednotlivým týmům vedlo. Některé příběhy by mohly být více dotažené, jinde by si úprava stránky zasloužila více času.
K dispozici žáci měli bublinové štětce do progamu Gimp a také dvě ryze komiksová písma. Ani to všichni nevyužili. Škoda. Přes veškeré nedostatky jsou práce povedené.

Datum akce: 
12. 4. 2011
Školní rok: 
2010/2011
Záložky: