Den dětí - osmáci pro první stupeň

Video na konci článku.

Je již tradicí, že osmáci pořádají 1. 6. pro své spolužáky z prvního stupně dopoledne plné nejrůznějších her a soutěží. Nejinak tomu bylo i letos a zatímco si ostatní žáci druhého stupně užívali den dětí po svém, tak 8. A i 8. B si během první hodiny připravila své hry. Bohužel počasí se tvářilo dost zamračeně, a tak se raději připravilo vše jak do tříd na druhém stupni, tak do tříd a tělocvičen na prvním stupni.
Osmáci si ve skupinkách dvou až tří žáků připravili nejen hry, kde bylo zapotřebí trocha sportovního nadání (florbal, frisbee, běh, slalom s koloběžkou), ale také vědomosti (zodpovídání otázek, kreslení zadaných věcí) a trocha štěstí při hodu „blech“ do plechovky ponořené v kýblu s vodou.
Jako odměny byly připravené nejen sladkosti, ale i různé drobnosti, které si mohli děti vyměnit za vydělané lístečky z jednotlivých her.
Tři hodiny uplynuly jako voda a tak nezbývá než poděkovat všem za přípravu i hladký průběh dne dětí.

Datum akce: 
1. 6. 2011
Školní rok: 
2010/2011
Záložky: