Terezín - ročníková exkurze 8. AB

Poté, co se žáci dozvěděli základní informace na hodinách dějepisu, čekal nás pravidelný ročníkový výlet. Osmáci = Terezín.
Protože prohlídka byla (díky vytíženosti památníku) naplánovaná již na 9:30, museli jsme odjíždět brzy ráno. V sedm hodin. Kupodivu zaspal jen jeden, ale naštěsí bydlí 5 minut od školy, takže jsme na čas vyrazili.

Kousek od Litoměřic na soutoku Labe a Ohře leží pevnost, kterou nechal roku 1780 postavit Josef II. Po své matce Marii Terezii ji pojmenoval Terezín. O dva roky později se Terezín stal královským městem. Samotná pevnost je historický objekt z Prusko-Rakouských válek vystavěná geniálním způsobem a ve své době byl nejmodernější pevností, ale narozdíl od „sestřičky“ v Josefově (kde pro změnu úřadovala sovětská armáda) se Terezín proslavil především jako věznice Gestapa, protože Pankrácká věznice byla prostě malá.
Reinhard Heydrich po svém jmenování říšským protektorem se začal intenzivně zabývat Konečným řešením židovské otázky a Terezín se stává sběrným a průchozím táborem – nebyl to tedy vyhlazovací tábor, ale přestupní stanice např. do Osvětimi…

Tolik dějepis H) Tyto a další informace jsme se dozvěděli během hodinové prohlídky Malé pevnosti. Žáci naslouchali naší průvodkyni a snad si většinu i zapamatovali. Po hodinové prohlídce míst, kde některá naháněla husí kůži přesto, že se zde vyloženě nevyhlazovalo, jsme shlédli desetiminutový propagandistický film SS, který ukazoval Terezín jako „lázně“, které fašisté židům darovali.

Druhá část návštěvy nás zavedla do Muzea Ghetta. Stálá expozice v muzeu přibližuje „život“ židů v táboře/městě. Jsou zde kopie dokumentů, časopisů, které vydávaly děti, dopisů a vzkazů. Také seznam jmen visí na stěnách muzea. Dokonce je tam i fotografie z Liberce, kdy nacisté vypálili… (to si zajisté pamatujete, nebo zjistíte sami).

Celý den proběhl velmi poklidně. Je dobré dětem tyto hrůzy neustále připomínat. Hrůzy dnešní doby jsou jiné, ale na tyto Hitlerovy plány jen tak něco mít nebude. Alespoň v našich zeměpisných šířkách. Doufejme…

Použité zdroje:

Datum akce: 
8. 6. 2011
Školní rok: 
2010/2011
Záložky: