PG1: Hurá Prázdniny

Poslední prací v předmětu PG1 byla samostatná tvorba jednoduchého plakátu na téma (jak jinak) „Hurá prázdniny“. Veškeré objekty musely být vytvořené přímo žáky (internet mohl sloužit jako inspirace, nikoliv jako předloha), někteří si dokonce upravili i písmo tak, aby vypadalo „jinak“.
Vybrané práce najdete opět v galerii a po nějakou dobu také jako pozadí našich stránek.
Vše bylo vypracováno ve vektorovém programu Inkscape.

Společná galerie s 3D modely:

Datum akce: 
12. 6. 2011
Školní rok: 
2010/2011
Záložky: