"2.A, start!"

„2.A START“ hlásal obří nápis na silnici v Lidových sadech. Patřil dětem, rodičům a paní učitelce z 2.A ze ZŠ v ulici 5.května. Fandova a Štěpánkova rodina tak označila začátek cesty, která měla zájemce ze třídy dovést až k ohništi.
Žluté fáborky byly v zeleném lese sice málo nápadné, ale obvyklé červené by děti z 2.A úplně popletly. Jakási jiná skupina dostala totiž stejný nápad /uspořádat stopovanou / a červenými proužky značila cestu
k cíli zcela jinému.
Vše dobře dopadlo, poutníci došli tam, kam měli, snědli to, co měli, poběhali po lese, popovídali u ohýnku. Se soumrakem opustili tábořiště a za svitu baterek se vrátili zpět do Lidových sadů.

Datum akce: 
22. 6. 2011
Školní rok: 
2010/2011
Záložky: