3.A - Nad hodinami

Až na ochoz nad hodinami vystoupaly děti ze 3.A při prohlídce radnice.Věž a daleké rozhledy z ní nebyly jedinou zajímavostí. Paní průvodkyně ukázala dětem obřadní síň a kolébku, ve které většina malých návštěvníků ležela při vítání občánků. Pověděla, jak je radnice stará, ukázala předchůdkyni radnice dnešní i paní Kateřinu z Redernu.
Děti si všimly i jiných zajímavostí: Kuba objevil bustu Karla Vacka a hlásil, že stejně se jmenuje jeho bratr a tatínek. Fanda se podivoval, kolik dřeva bylo třeba na obložení celé obřadní síně. Pár třeťáčků zakusilo děs z chůze po vysokánském točitém schodišti.
Ale stálo to za to!

Datum akce: 
14. 10. 2011
Školní rok: 
2011/2012
Zobrazit na nástěnku: 
3. A (2012)