Přírodovědný klokan

Ve středu 19. 10. 2011 se 27 žáků 8. a 9. tříd zúčastnilo školního kola soutěže Přírodovědný klokan. Během čtyřiceti minut žáci řešili 24 úloh z různých předmětů – matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie. Nejvíce bodů získali Vojtěch Miler z 8.A, Jan Broschinski z 9.A a Patrik Pěknic z 9.B. Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za jejich účast.

Datum akce: 
19. 10. 2011
Školní rok: 
2011/2012