3. A - Cestování časem

Na cestu libereckou minulostí se jednoho podzimního dne vydaly děti ze 3.A. Při procházce ulicemi hledaly letopočty a zapisovaly je do notýsků. Zjistily datum stavby Valdštejnských domků, kostela sv. Antonína, staré radnice, nové radnice, divadla, dozvěděly se, že Pražskou ulicí jezdila tramvaj. Celá pouť končila u sochy pana Šamánka před školou.
Shromážděním údajů práce malých výzkumníků nekončila. Druhý den se sesedli do skupin a podle zápisů v notýscích vyrobili plakát. Seřadili data od nejstaršího po nejnovější, domalovali obrázky.
Každá skupina pak o své práci povyprávěla ostatním. Posluchači ocenili vytvořený plakát i podíl každého člena skupiny

Datum akce: 
24. 10. 2011
Školní rok: 
2011/2012
Zobrazit na nástěnku: 
3. A (2012)