Zasedání školního parlamentu

Zasedání školního parlamentu
***
Školní parlament všechny zdraví v novém školním roce! V říjnu proběhly volby do školního parlamentu a jeho činnost se opět rozjela, a to rozhodně ve velkém.

7. – 8. listopadu proběhlo dvoudenní zasedání školního parlamentu, kde se sešlo osm z devíti členů parlamentu. Opět jsme se posadili ke společnému stolu, abychom vytvořili kvalitně fungující team a projednali školní záležitosti. Přišly první nápady, stížnosti, pochvaly i první diskuze. Jmenovali jsme všechny akce minulého roku, vyhodnotili jsme jejich úspěšnost, pozdravili jsme se s novými členy a pustili jsme se do práce na nových projektech.

Po úvodních seznamovacích aktivitách jsme se učili spolupráci při řešení nejrůznějších úkolů, učili jsme se vzájemně si naslouchat a pracovat na zadaných úkolech jako jeden sehraný team. Tréninkové části byly doplňovány drobnými hrami. Snaha o vytvoření zásad pro fungování parlamentu byla završena společnou večeří v nedaleké pizzerii. Druhý den byla zvolena předsedkyně parlamentu – Kateřina Šímová z 9.B a její pomocnice místopředsedkyně Nikol Hillová z 8.A. Dále byly rozděleny dílčí role zbylým parlamentním členům. Pravidelné schůzky školního parlamentu proběhnou každý týden v pondělí ráno ve sborovně, aby zástupci mohli předat informace z rokování na třídnických hodinách.

Všem členům parlamentu držíme palce!

Parlamentní zástupci:

  • Jaroslav Fiala 6.A
  • Kateřina Forstová 6.B
  • Jan Teplík 7.A
  • Barbora Filipi 7.B
  • Nikol Hillová 8.A
  • Tereza Mariašová 8.B
  • Nikola Hrdličková 9.A
  • Tereza Židková 9.B
  • Kateřina Šímová 9.B

Datum akce: 
7. 11. 2011 to 8. 11. 2011
Školní rok: 
2011/2012
Záložky: