Energie - budoucnost lidstva

Ve čtvrtek 24.11. se žáci 9. tříd zúčastnili besedy o energetické budoucnosti lidstva. Poutavou formou se seznámili s historií a současností energetiky a především se společně s přednášejícími zamysleli
nad budoucností a možnými zdroji energie a nutností energii šetřit.
Děti se zajímaly především o jadernou energetiku, která je nyní aktuální, v souvislosti s tím, co se děje kolem, v Japonsku, Německu apod.
Avšak nemluvilo se jen o jaderných elektrárnách, ale o všech zdrojích elektrické energie. Neboť do budoucna nám nestačí jen jaderná nebo uhelná energie. Ale musí se udělat jakýsi mix všech zdrojů, které máme k dispozici. Musí být poskládány tak, aby to bylo cenově i ekologicky výhodné,..

Děti se dozvěděly spoustu nových věcí, které nikdy neslyšely.
Na besedu navazuje soutěž Co víš o energetice? pro tříčlenná družstva ze škol, ve kterých se besedy uskutečnily.
Přeji žákům v soutěži hodně úspěchů.

Datum akce: 
24. 11. 2011
Školní rok: 
2011/2012