Ovce za 2 hrnky,

tedy za 2 pecny chleba. A nebo za 8 grošů. To záleží na době, do které jsme se přenesli při obchodování na tržišti. Při hodinách finanční gramotnosti se v 9. ročníku snažíme o praktické řešení otázek spojených s penězi. Tentokrát jsme si hráli na tržiště a zkoušeli, jestli je lepší směnný obchod zboží nebo placení penězi. K tomu nám svými nápady pomohla Česká národní banka. Díky grošům to bylo určitě jednodušší a rychlejší, ale daleko větší zábava byla měnit v daném kurzu krávu, hrábě, slepici nebo třeba pytlík hrachu.

Datum akce: 
12. 1. 2012
Školní rok: 
2011/2012