3.A - Dřevošrot

Obr harcovský, Vafkytosaurus činžákový, Kozlík kamnatý,
Cuzafonosaurus pražský a mnoho dalších zajímavých, barevných, hýbacích soch čekalo do 15. ledna na návštěvníky muzea.
I děti ze 3.A, stejně jako předtím děti ze 3.B, 2.A a 2.B, se vypravily na výstavu pana Zdeňka Viléma „Dřevošrot“. Pohrály si s pohyblivými figurami, poslechly zajímavé povídání slečny průvodkyně a pokusily se ve skupinách vypátrat odpovědi na jedenáct otázek, které jim přichystala paní učitelka.
Podařilo se! Byla to skvělá zábava.

Datum akce: 
13. 1. 2012
Školní rok: 
2011/2012
Zobrazit na nástěnku: 
3. A (2012)