3.A - Trojí role

Hned trojí roli musely zvládnout děti ze 3.A při třídní recitační
soutěži. Každý žák byl zároveň účinkujícím, divákem i porotcem.
Porota byla složena ze čtveřic, které seděly pohromadě, radily se a na společný záznamový arch hodnotily soutěžící / body, známkou nebo slovně /.
Po skončení soutěže každá skupina porotců určila své tři vítěze, ze kterých byli vybráni zástupci do školního kola.

Datum akce: 
27. 1. 2012
Školní rok: 
2011/2012
Zobrazit na nástěnku: 
3. A (2012)