3. A - Vysvědčení z vysoké školy

Ač teprve devítileté, nesly si děti ze 3.A 31. ledna vysvědčení z vysoké školy. Na stránkách Technické Univerzity se dočtete:
„Nevšední způsob předání vysvědčení zvolila učitelka třetí třídy Základní školy v ulici 5. května Drahomíra Richterová. Dnes v dopoledních hodinách vysvědčení natisknul a předal osmnácti třeťákům výukový robot na katedře výrobních systému Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci.“
Malý robot, který připomínal kačenku, se nejprve každému žáčkovi uklonil, zmáčkl správné tlačítko na klávesnici, popadl vysvědčení, které vyjelo z tiskárny, otočil se k majiteli vysvědčení, podal mu ho do ruky a pustil. Pak už se třeťáček mohl se svým pokladem potěšit a pochlubit.
Radosti si děti ze 3.A užily i s 3D tiskárnou, robotickým vozidlem na autodráze a lízátky, která dostaly na rozloučenou.
Nejeden „mládenec“ ze 3.A už má jasno, kde bude studovat po skončení ZŠ a SŠ.

Datum akce: 
31. 1. 2012
Školní rok: 
2011/2012
Zobrazit na nástěnku: 
3. A (2012)