3. A - Za Řízkem do galerie

Jmenuje se pan malíř: – Tomáš Hamburger
 – Tomáš Klobása
 – Tomáš Řízek?
Používá pan malíř: – vaječnou temperu
 – klobásový olej
 – pomněnkovou vodovku?
Na takovéto otázky se pokoušeli najít odpovědi rodiče a děti ze 3.A. Pátrali mezi obrázky v galerii a písmena u správných odpovědí doplňovali do tabulky. Po luštění děti ještě chvíli tvořily ve výtvarném koutku.
Podvečer s panem Řízkem byl opravdu příjemný.

Datum akce: 
14. 2. 2012
Školní rok: 
2011/2012
Zobrazit na nástěnku: 
3. A (2012)