Společně proti kouření

Obecně prospěšná společnost pro preventivní pomoc mládeži MAJÁK o.p.s. vyhlásila již druhý ročník kampaně Společně proti kouření. Pracovníkům Majáku není lhostejné, že se v Libereckém kraji dlouhodobě nedaří snižovat počet dospívajících kuřáků. Chtějí proto kampaní podpořit nekuřáky v jejich zdravém postoji a konfrontovat kuřáky se známými riziky vlivu kouření tabáku na fyzické zdraví i osobnost kuřáka.
V letošním ročníku se do kampaně zapojili žáci 8.B pod vedením pana Kosa. Natočili klip s názvem „Dárek zdarma“, který má mladé lidi upozornit na nebezpečí vzniku rakoviny jako důsledku kouření. Je bohužel velmi smutné, že jsou ve škole děti, které kouří. A to i mezi samotnými aktéry klipu, žáky 8.B. Učitelé společně s dalšími lektory z různých institucí věnují prevenci kouření hodně pozornosti. Jejich snaha se však mnohdy míjí účinkem. Pokud kouří rodiče nebo dítě podlehne vlivu party, lze závislosti na tabáku jen stěží zabránit. Bohužel dítě, které experimentuje s cigaretami, si vůbec neuvědomuje, že jej čeká závislost. Stejně tak neslyší nářky dospělých kuřáků, z nichž 70 % chce se svým zlozvykem skoncovat, ale nedaří se jim to.

.<>

Datum akce: 
23. 4. 2012
Školní rok: 
2011/2012
Záložky: