3. A - Koncert

Zpěv a flétnové melodie se při besídce donesly ze 3.A až do jídelny. Paní kuchařky byly zvědavé, jak dokáží tak malí muzikanti tak zajímavě hrát, a tak je děti pozvaly k sobě do třídy na koncert. Volno si nakonec zařídila i paní ředitelka a paní sekretářka, takže počet diváků dosáhl sedmi.
Třeťáčci hráli jako o život, zpívali jako slavíčci, recitovali jako rození herci. Není divu, že diváci výskali radostí, slzeli dojetím, hlasitě děkovali.

Datum akce: 
29. 5. 2012
Školní rok: 
2011/2012
Záložky: 
Zobrazit na nástěnku: 
3. A (2012)