Školní výlet - 7.B - Český ráj

Po rozpačitém hledání cíle a termínu školního výletu si sedmáci zvolili „klasiku“ – po ročníkové exkurzi v Českém ráji opět návrat do „Ráje českého“.
A co to obnášelo.....­....cestu vlakem do Karlovic, výšlap na Hrubou Skálu spojený s následnou prohlídkou, sestup do kempu v Sedmihorkách na očekávaný pozdní oběd, následné spalování získaných kalorií formou různých her a soutěží, zakončených koupáním v místním rybníku Bažantník. Nakonec příjemně unaveni, spokojeni a „v poho“ jsme vlakem docestovali do Liberce a rozešli se do svých domovů. Poděkování patří i paní Filipi, která byla v průběhu celého výletu druhou paní učitelkou a zdravotnicí zároveň.

Datum akce: 
19. 6. 2012
Školní rok: 
2011/2012