3. A - Ústav zdravotnických studií

Již podruhé během pololetí zavítaly děti ze 3.A na Technickou univerzitu. Poprvé jim na Fakultě strojní předával vysvědčení robot, tentokrát se na Ústavu zdravotnických studií cvičily v první pomoci.
Ohromně zajímavé byly přístroje a pomůcky pro budoucí diplomované sestry: umělá ruka se žílami, ze kterých šla odebrat krev, pacient napojený na počítač, ve kterém se dal naprogramovat téměř jakýkoli zdravotní problém, miminko ve skutečné váze /3,50 kg/, …
Děti byly tak zaujaté novými věcmi, že místo dohodnutých dvou hodin se na univerzitě zdržely hodiny tři a ještě je musela paní učitelka násilím strkat ze dveří.
Takhle vypadá správné nadšení pro věc.

Datum akce: 
29. 6. 2012
Školní rok: 
2011/2012
Záložky: 
Zobrazit na nástěnku: 
3. A (2012)