Grafická technika linoryt

Linoryt, pravá grafická technika tisku z výšky, je již poloprofesionální záležitost, kterou si mohli na vlastní kůži vyzkoušet žáci osmých tříd
v hodinách výtvarné výchovy. Vlastní tvorbě předcházela teoretická ukázka různých grafických technik. Linoryt si žáci nejdříve vyzkoušeli při tvorbě malých razítek s vánoční tematikou, kdy si vyráběli jmenovky na dárky. Poté se již věnovali rytí vlastních či převzatých námětů do matric velikosti A 5.
Ač poučeni o nebezpečí poranění ostrým rydlem, náplast byla použita několikrát :-) A pak se již matrice natíraly tiskařskou barvou a tisklo se ručními válečky. K překvapení všech vznikala dokonalá díla, která si zaslouží uznání. Zbývalo jen doplnit číslování grafik a autogramy. Vytvořené grafiky jistě potěší rodiče.

Datum akce: 
25. 1. 2018
Školní rok: 
2017/2018
Záložky: