Kánon lidské postavy

Kresba lidské postavy je velmi náročná, především kvůli mnoha pozicím, v nichž může být zachycena. Neměnné základní proporce jsou ale prvním krokem k pochopení širších anatomických souvislostí. Chceme-li dosáhnout realistického zobrazení lidského těla, musíme stejně jako při kreslení portrétu vždy vycházet z jeho anatomie. Oproti obličeji však postava člověka nabízí mnohem více možností a pozic, ve kterých je možné ji zachytit. Žádná příručka nemůže obsáhnout podrobný návod pro každou z těchto pozic zvlášť. Kreslířský úspěch musíme tedy tentokrát budovat postupně. A právě o to se pokoušeli žáci 7. B v hodině výtvarné výchovy. Objevit při vstupu do ateliéru téměř celou podlahu potaženou papírem vzbuzovalo v dětech záhadu, kterou chtěly rychle odhalit. Napětí houstlo, když si navíc na papír musely sednout. A pak už se ujal slova pan učitel a ukázal dětem, jak probíhal vývoj kresby lidské postavy od pravěku až po současnost. Následovala akce, kdy si jeden žák na papír lehl a pan učitel ho obkreslil. S pomocí měřidla žáci zjistili, jaké jsou proporce lidského těla a v jakém jsou k sobě poměru. To už do akce ale vstoupili všichni, lehali si na papír a obkreslovali se. Obrysy těl kreslené vzájemně přes sebe a v různých pozicích vzbuzovaly ve tvářích smích. Zbývalo jen, aby si každý svou postavu zaplnil lineární kresbou. Dvě hodiny utekly jak voda a kdo zvolil náročnější dekor, nestihl postavu pokreslit. To ale nevadí, cíle bylo dosaženo. Škoda jen, že tak rozměrné dílo nelze ve škole vystavit.

Datum akce: 
22. 2. 2018
Školní rok: 
2017/2018
Záložky: 
Zobrazit na nástěnku: 
7. B