Co je to surrealismus?

Surrealismus je evropský umělecký směr, ale také životní styl, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. Snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek.
První impulsy surrealismus dostal od André Bretona, jeho prudký rozvoj umožnil Salvador Dalí. Surrealismus je stále aktivní směr, ačkoli se od původních myšlenek značně vzdálil. Nejen tuto definici z Wikipedie, ale mnohem více se dozvěděli žáci 8. tříd o surrealismu a zejména o patrně nejvýraznější osobnosti tohoto uměleckého směru, Salvadoru Dalím, od svého učitele na výtvarné výchově. Surrealismus se stal inspirací pro dvě výtvarné práce žáků. V první měli ztvárnit kresbou fantazijní postavu, kdy měli dodržet přesně stanovené rozměry ramen a kyčlí, aby následně kresby rozstříhali a náhodně opět sestavili s cílem vytvoření ještě více surrealistějších postav. Bohužel ne každý rozměry dodržel. Ve druhé práci se žáci snažili malbou temperami ztvárnit fantazijní krajinu s dominující zvířecí postavou. Je zajímavé, že ačkoli žáci vytvářeli smyšlená obrazná vyjádření, některým to činilo problémy.

Datum akce: 
1. 6. 2018
Školní rok: 
2017/2018
Záložky: