1.A - Téměř 90

Téměř 90 lidiček malých i velkých se sešlo v pondělí 28. května  odpoledne v 1.A.  Prvňáčci hráli na flétny, zpívali, přednášeli, tančili, hráli divadlo. To vše tak trochu  ještě maminkám k svátku.
Když zelné hlávky poskakovaly v nůši, když zajíček zpíval z plných  plic, když děti z obecenstva loudily na kůzlátkách zelí, bavili se skvěle diváci i účinkující.

Datum akce: 
28. 5. 2018
Školní rok: 
2017/2018
Záložky: