Práce s technickými materiály

Přestože moderní technologie ovládly lidský život a ruční práce je nahrazována stroji, rukodělné činnosti stále budou pro člověka důležité. Na to nesmí zapomínat školský systém. Musí žákům nabízet možnosti rozvíjení jejich manuálních dovedností a kreativity. Zatímco na řadě škol před časem zrušili školní dílny, v naší škole tomu tak nebylo. Díky bývalému učiteli, Mgr. Potěšilovi, byly naše dílny obohaceny o nové nářadí a zařízení. Na těchto základech staví náplň výuky nový vyučující. V šestých třídách se pracuje se dřevem. Dívky i chlapci se učí řezat, brousit, vrtat a natírat barvami dřevo, kdy jim pod rukama vyrůstají zajímavé hlavolamy - kostka SOMA a Hanojská věž. V sedmých třídách jsou práce již rozděleny na "mužské" a "ženské". Chlapci si vyráběli dřevěné stoličky, vařečky pro maminky a kdo stihnul, i hlavolam Srdce z drátu. Dívky se učily plést košíky z pedigu, vyráběly dřevěné vařečky, tkaly na ručních stavech a vyzkoušely techniku macramé, tedy drhání ze sisálu. Pro nový školní rok chystá učitel pracovních činností a výtvarné výchovy další změnu, kdy propojí tyto předměty k výuce ve společných prostorách. Otevřou se tak nové možnosti i pro výuku výtvarné výchovy. Snad se dílo podaří.

Datum akce: 
23. 6. 2018
Školní rok: 
2017/2018
Záložky: