3.A - Ohňové rozloučení

SRAZ: zastávka Spáleniště v Horním Hanychově mezi 18. a 19. hodinou. Cestou vás u fáborků budou čekat kartičky s fotkami spolužáků.  Zapište číslo kartičky k osobě na velké společné fotce.

Bylo zábavné hledat obrázky s upravenými fotkam a zařazovat je k obrázkům „civilním“.
Bylo skvělé zahrát si se spolužáky na stříhanou a mířenou.
Bylo prima nacpat se opečeným buřtem.
Bylo fajn setkat se znovu s rodiči spolužáků a vyzvat je k soutěžení.
Bylo příjemné pobýt ve voňavém lese.
Bylo dobrodružné vracet se za tmy zpět k autu.
Bylo milé pozorovat na pozadí temného lesa poletující světlušky.
Bylo senzační …

 

 

 

Datum akce: 
22. 6. 2012
Školní rok: 
2011/2012
Záložky: