Co je to láska?

Netradiční otázku položil žákům 9.třídy PhD. Petr Činčala na besedě ve středu 21.11.2012. Lektor ze společnosti Centrum generace navštěvuje deváťáky již třetím rokem, aby se spolu s ním zamysleli nad ušlechtilým lidským vztahem, kterému říkáme láska. Téma, které se bytostně dotýká každého člověka, je vyučováno v předmětu Výchova ke zdraví, a přednáška pana doktora je skvělým vstupem do třítýdenního bloku, ve kterém se žáci podělí o své zkušenosti a zejména se dozvědí vše podstatné – jaký má být vývoj intimity, jak lásku prožívat, jak o ni pečovat, jak vytvořit pevný vztah, jak odlišně vnímají city a sexualitu muži a ženy apod. Ano, v naší škole se děti neučí jen matematice a českému jazyku, ale je zde pečováno i o jejich citový rozvoj a ovlivňován jejich hodnotový žebříček.

 

 

Datum akce: 
24. 11. 2012
Školní rok: 
2012/2013
Záložky: